Dzieci to nasza pasja. Zależy nam, aby wychowywały się i dorastały w najlepszych warunkach oraz przyjaznej, rodzinnej atmosferze.

Stawiamy na najnowocześniejsze metody nauczania. Nasze klasy liczą maksymalnie dwunastu uczniów, aby nauczyciele mogli skupić się na indywidualnych potrzebach każdego dziecka. Nasza szkoła będzie także wolna od prac domowych, bo czas pozalekcyjny powinno się poświęcać odpoczynkowi i rodzinie. Nie będzie także ciężkich tornistrów – książki będą przechowywane w specjalnie przygotowanych szafeczkach, aby odciążyć kręgosłupy dzieci.

Uczniowie podczas części zajęć będą siedzieli na piłkach, co ma dobroczynny wpływ na prawidłową postawę i prawidłowy rozwój motoryczny młodych ludzi.

Rekrutacja trwa i to nie tylko do pierwszej klasy. Jeśli mają Państwo pytania – zachęcamy do kontaktu z nami. Zapraszamy także do zwiedzania naszej Szkoły.

Wasze dzieci, nasza pasja – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lidzbarku Warmińskim.

Opłaty
1. Wpisowe – 100 zł (jednorazowa opłata uiszczana w momencie wpisania dziecka na listę uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lidzbarku Warmińskim – równoznaczne z podpisaniem umowy cywilno-prawnej z rodzicami/opiekunami prawnymi a Szkołą).

2. Czesne – 180 zł (miesięczna opłata za uczęszczanie dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lidzbarku Warmińskim, płatna przez 12 miesięcy roku szkolnego*)

* Rok szkolny – okres od 1 września br. do 31 sierpnia roku następnego (w trakcie okresu wakacji, tj. 1 lipca – 31 sierpnia, czesne płatne w wysokości 50%)

Czesne zawiera:

  • zajęcia edukacyjne wg podstawy programowej,
  • zajęcia opiekuńczo – rekreacyjne: dyżur poranny (7.00 – 8.00) oraz zajęcia świetlicowe po lekcjach w ramach godzin pracy szkoły do godziny 15:30, pomoc nauczyciela przy odrabianiu pracy domowej,
  • całodzienny dostęp do wody,
  • realizację projektów i programów zewnętrznych, w których szkoła bierze udział,
  • realizację atrakcyjnego programu pracy szkoły ustalanego na dany rok szkolny.

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO SĄ CAŁKOWICIE ZWOLNIENI Z OPŁATY CZESNEGO.

Promocje cenowe:
W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do Szkoły opłata wpisowa niższa o 50%.

Cena dla rodzeństwa – opłata miesięczna za drugie i kolejne dziecko 10% niższa przez cały rok szkolny.