Organ prowadzący szkołę FOKUS MARTA TURZYŃSKA- LANGE
uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Szkoła naszych marzeń!”
który realizowany będzie w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach w okresie od 05.10.2020r. do 20.06.2022r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektu od  5 października 2020 roku prowadzonych będzie szereg rodzajów zajęć dodatkowych, m.in. język angielski, biologia, chemia, geografia, przyroda, zajęcia matematyczne i artystyczne. Oferta uzupełniona będzie przez 5-dniowy obóz nad morzem i w górach. Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymywać będą poczęstunek w postaci rogalika (batonika) i soczku.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

„Mówię po angielsku” (3 grupy uczniów z klas I-III). Zajęcia prowadzone będą
w wymiarze 1h tygodniowo. Celem jest rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez zabawę.

„Perfect English” (2 grupy z klasy IV-VIII). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze
1h tygodniowo. Uczniowie zwiększą umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

„Kreatywnym być” (1 grupa z klas I-III oraz 1 grupa z klas IV-VIII). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 2h tygodniowo. Zajęcia polegać będą na rozwijaniu twórczych zdolności uczniów, przygotowywaniu przedstawień teatralnych, rozwijaniu zdolności tanecznych i wokalnych. Uczniowie tych zajęć wezmą udział w wyjazdach do Teatru Lalek w Olsztynie.

„Klucz do matematyki” (3 grupy z klas I-III). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze
1h tygodniowo przy zastosowaniu eksperymentalnego programu nauczania matematyki na I etapie edukacyjnym – „Klucz do uczenia się”. Uczniowie wykonywać będą szereg zadań samodzielnie i w grupach, co rozwinie u nich kompetencje matematyczne.

„E-matematyka” (2 grupy uczniów z klas IV-VIII). Zajęcia prowadzone będą
w wymiarze 2h tygodniowo przy zastosowaniu e-zasobów i e-podręczników
z wykorzystaniem TIK. Głównym celem będzie zwiększenie kompetencji matematycznych, ale przy okazji sprzyjać będą rozwojowi kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

„Eksperymentuję na biologii i chemii” (1 grupa z klas VI-VIII). Zajęcia powadzone będą w wymiarze 2h co dwa tygodnie. Celem będzie rozwój zainteresowań oraz wiedzy z biologii i chemii.

„Eksperymentuję na geografii” (1 grupa z klas VI-VIII). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 2h co dwa tygodnie i polegać będą na nauczaniu przez doświadczenie, przy dodatkowym wykorzystaniu TIK.

„Eksperymentuję na przyrodzie” (1 grupa z klas III-V). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 2h tygodniowo i polegać będą na nauczaniu przyrody przez doświadczenie, dzięki czemu uczniowie zwiększą kompetencje przyrodnicze.

Realizacja zajęć rozpocznie się od 5 października 2020 roku

              Dzięki realizacji projektu zakupione zostanie kompletne wyposażenie pracowni biologiczno- chemicznej oraz przyrodniczo- geograficznej, doposażona zostanie również pracownia matematyczna.

Jakie warunki należy spełnić, aby dziecko mogło wziąć udział w projekcie?

Do 18 września 2020 roku należy złożyć w sekretariacie szkoły dokumenty rekrutacyjne podpisane przez rodzica ucznia:

  • formularz rekrutacyjny,
  • deklarację uczestnictwa,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *