Jak zmienić szkołę dziecku?

Jak wygląda procedura zmiany szkoły? Wszystkich formalności związanych z przeniesieniem dziecka do innej szkoły podstawowej muszą dokonać rodzice lub jego prawni opiekuni. Sytuację tę reguluje ustęp 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.02 2004 roku. […]