Przedstawiamy Państwu Niepubliczną Szkołę Podstawową w Lidzbarku Warmińskim oraz w Żegotach, tu potrzeby każdego ucznia i indywidualne podejście są dla nas priorytetem. Naszą Szkołę tworzą ludzie wykształceni i kreatywni, najważniejsze jest wzajemne zrozumienie, empatia i przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie przy pomocy najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych. Szkoła będzie corocznie powiększać liczbę uczniów o kolejną jedną klasę pierwszą, ilość miejsc w jednej klasie jest ograniczona do maksymalnie 12 osób. Niewielkie klasy pozwalają na doskonałą współpracę, a nauczyciel ma szansę poświęcić czas dla każdego ucznia, dzięki czemu przyswajanie wiedzy jest łatwiejsze. Do dyspozycji Uczniów w Szkole znajduje się świetlica szkolna oraz sala do rekreacji. Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7:00-8:00 i po zajęciach do 15:30, najmłodsi uczniowie będą mieli zagwarantowaną opiekę w godzinach pracy świetlicy.

Naszą misją jest stworzenie Szkoły na najwyższym poziomie, gdzie:

 • nauka jest przyjemnością, nie jest nudna i szablonowa;
 • nauczyciel z pasją i zaangażowaniem przekazuje wiedzę i uczy się UCZYĆ;
 • prace zadawane do domu są ograniczone do minimum a obowiązek przekazania wiedzy spoczywa na nauczycielu a nie rodzicach; możliwość odrabiania zadań domowych w szkole pod okiem nauczyciela;
 • uczniowie nie są nadmiernie obciążani a program zajęć i realizacja obowiązkowej podstawy programowej jest rozsądnie zorganizowana;
 • uczniowie mają do dyspozycji własne szafki, w których są książki, zamiast zbyt ciężkich plecaków;
 • współpracują pedagog, logopeda i psycholog;
 • będzie możliwość spożywania obiadów (dodatkowo płatne);
 • każdy uczeń i rodzic są wysłuchani;
 • uczniowie mają poczucie własnej wartości i wiary we własne siły, są wspierani i motywowani;
 • jest nacisk na naukę języka angielskiego (5 razy w tygodniu) a zajęcia W-F’u są ciekawie organizowane;
 • jest możliwość zorganizowania dodatkowych płatnych zajęć pozalekcyjnych, takich jak: lekcje gry na instrumencie, robotyka, szachy;
 • wybrane lekcje przedmiotowe odbywają z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia się, wykorzystujących aplikacje edukacyjne;
 • sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy, tablicę multimedialną, pomoce naukowe i dydaktyczne.

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lidzbarku Warmińskim uczniów obowiązywać będą jednolite ubiory pod względem kolorystycznym, regulamin dostępny w siedzibie szkoły.

KADRA
Nasz zespół tworzą głównie młode osoby. Nauczyciele są doskonale wykształceni i przygotowani do pracy z uczniami. Ich praca to również pasja i wyzwanie, nie boją się podejmować ryzyka, stosować innowacyjnych metod nauczania. Indywidualne podejście, szacunek do każdego ucznia jest naszym kluczem do sukcesu. W naszej szkole nie będzie miejsca na rutynę.