FOKUS MARTA TURZYŃSKA- LANGE
uzyskała dofinansowanie projektu pt. „TIK – TAK!”, który realizowany będzie
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lidzbarku Warmińskim w okresie od 21.09.2020r. do 30.06.2022r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektu
od 21 września 2020 roku prowadzonych będzie szereg rodzajów zajęć dodatkowych, m.in. język angielski, robotyka, zajęcia komputerowe
i artystyczne. Oferta uzupełniona będzie przez wyjazdy do Teatru Lalek
w Olsztynie. Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymywać będą poczęstunek w postaci rogalika (batonika) i soczku.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

„Mówię po angielsku” (3 grupy uczniów z klas I-III). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 1h tygodniowo. Celem jest rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez zabawę.

„Klucz do uczenia się” (3 grupy z klas I-III). Zajęcia prowadzone będą
w wymiarze 1h tygodniowo przy zastosowaniu eksperymentalnego programu rozwijania umiejętności uniwersalnych.

„Kreatywnym być” (2 grupy z klas I-III). Zajęcia prowadzone będą
w wymiarze 2h tygodniowo. Zajęcia polegać będą na rozwijaniu twórczych zdolności uczniów, przygotowywaniu przedstawień teatralnych, rozwijaniu zdolności tanecznych i wokalnych.

„Robotyka jest ok.” (2 grupy uczniów z klas I-III). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 2h tygodniowo. Zajęcia ukierunkowane będą na rozwój kompetencji ICT, ale przy okazji na pobudzenie innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego i kreatywnego myślenia, adaptacyjności do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

„Komputerowe opowieści” (2 grupy uczniów z klas I-III). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 2h w tygodniu. Uczniowie rozwijać będą umiejętność posługiwania się komputerem w przystosowanym dla ucznia przyjaznym środowisku sprzętowym i programistycznym i umiejętność prezentacji własnych osiągnięć. Nauczą się również korzystać
z multimedialnych słowników i encyklopedii.

Realizacja zajęć rozpocznie się od 21 września 2020 roku

            Dzięki realizacji projektu zakupione zostanie wyposażenie szkoły
w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Jakie warunki należy spełnić, aby dziecko mogło wziąć udział
w projekcie?

Do dnia 18 września 2020 roku należy złożyć w sekretariacie szkoły dokumenty rekrutacyjne podpisane przez rodzica ucznia:

  •  Formularz rekrutacyjny
  • Deklarację uczestnictwa
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *