Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lidzbarku Warmińskim rozpocznie swoją działalność od września 2017r. Nasza szkoła uzyskała pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie o nadaniu uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności tj. 1 września 2017r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad naszą placówką jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Działamy na podstawie Statutu (dokumenty do pobrania).

Realizujemy podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół.

Obecnie w budynku przy ul. Mazurskiej 2 trwa remont adaptacyjny pomieszczeń.
Od 1 marca 2017r. rusza nabór do klasy pierwszej, liczba miejsc ograniczona.